เที่ยวแม่ฮ่องสอน โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

“ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ” เป็นโครงการใน พ …

เที่ยวเชียงใหม่ ทุ่งปอเทือง สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ “แม่จอกหลวง” เพื่อถวายความอาลัย และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

เที่ยวเชียงใหม่ ทุ่งปอเทือง สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ “แม่จอ …