เที่ยวเขาค้อ ดอกเวอร์บีน่า ทุ่งกังหันลม /เที่ยวเพชรบูรณ์

  เที่ยวเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมวิวทุ่งกังหันลม …

ดอกกระเจียวบาน อุทธยานแห่งชาติป่าหินงาม /เที่ยวชัยภูมิ

ดูหมอก ชมดอกกระเจียวบาน ที่อุทธยานแห่งชาติป่าหินงาม จัง …