ทุ่งดอกปอเทือง บ้านไร่ชายเขาหนองรี / เที่ยวชลบุรี

" ทุ่งดอกปอเทืองสีเหลืองอร่าม " บ้านไร่ชายเขาหนองรี #ชล …