ขุนวาง ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย /ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-ขุนวาง

การเดินทางไปยังขุนวาง ใช้ถนนสาย เชียงใหม่ - ฮอด มุ่งหน้ …