เที่ยวเกาะทะลุ อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ /เที่ยวประจวบคีรีขันธ์

ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย น้ำใสๆ ปลาตัวเป็นๆ