24 ที่เช็คอิน ลพบุรี /เที่ยวลพบุรี

ลพบุรีมีอะไร ไปดูกันว่าลพบุรีเที่ยวไหนได้บ้าง …